In beide onderwijssectoren zijn processchema’s gemaakt om de kwaliteit te kunnen borgen. Het examenproces bestaat uit vijf stappen:

  1. Visie en kaders
  2. Constructie
  3. Afname en beoordeling
  4. Diplomering
  5. Doorstroom

Kijk per onderwijssector (vmbo of mbo) naar de specificaties.

Processtappen vmbo

Processtappen mbo