In de doorstroomregeling vmbo-mbo zijn afspraken vastgelegd over de doorstroom. Een vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg geeft doorstroomrecht naar niveau 2 mbo, een diploma kaderberoepsgerichte-, gemengde of theoretische leerweg naar niveau 3 of 4 mbo. Verwante doorstroom is altijd mogelijk zonder aanvullende eisen. Bij niet verwante doorstroom is dit per sector bepaald. De huidige doorstroomregeling van 2003 wordt momenteel herzien.