Diploma-eisen

Met de introductie van de nieuwe beroepsgerichte programma’s in het vmbo is de uitslagbepaling voor het beroepsgerichte programma veranderd. In deze pdf staat hoe de uitslag berekend moet worden voor de basis-, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg. Het ministerie van OCW en het LAKS publiceren jaarlijks een folder voor leerlingen en ouders/verzorgers op de webiste examenblad.nl waarin de slaag-zakregeling overzichtelijk uiteen wordt gezet.