Indien een student niet direct uitstroomt naar op de arbeidsmarkt kan hij/zij met een Entree-diploma, een niveau 2- of 3-diploma doorstromen naar een hoger mbo-niveau. Studenten met een niveau 4-diploma kunnen ook doorstromen naar een hbo opleiding. Dit kan een Associate Degree of een Bacheloropleiding zijn. Voor sommige hbo-opleidingen gelden vooropleidingseisen of toelatingseisen. Ook kan er sprake zijn van een beperkt aantal opleidingsplaatsen: numerus fixus. Of er voor een bepaalde hbo-opleiding vooropleidingseisen gelden is vastgelegd in de Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs. Meer informatie over vooropleidingseisen, toelatingseisen pabo en numerus fixus is ook te vinden op de website studiekeuze123.nl.