Toelatingsrecht in het mbo

Vanaf 1 augustus 2017 is er een nieuwe wet: ‘Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo’. Op 1 april 2018 geldt voor het eerst een landelijke aanmelddatum voor het mbo. Studenten die zich tijdig melden en deelnemen aan de eventueel verplicht gestelde intakeactiviteiten, hebben vanaf studiejaar 2018-2019 toelatingsrecht tot de opleiding van hun keuze als ze voldoen aan de wettelijke vooropleidingseisen. Daarnaast hebben studenten die zich tijdig melden het recht op een studiekeuzeadvies. De mbo-scholen hebben de plicht tot het houden van een studievoortgangsgesprek uitmondend in een bindend studieadvies aan iedere student in het eerste studiejaar.

Zie ook dit voorlichtingsfilmpje voor leerlingen en ouders.