Werkprocessen

Afgebakend geheel van beroepshandelingen binnen een kerntaak, onderdeel van het kwalificatiedossier of beschrijving van een keuzedeel.