Syllabus

De concrete uitwerking van de globaal geformuleerde eindtermen in de vmbo-examenprogramma’s die centraal worden geëxamineerd. Zie hier voor alle syllabi van de vmbo-examenprogramma’s.