PTA

Het Programma van Toetsing en Afsluiting laat zien met welke (combinatie van) toetsen je meet of de leerlingen de eindtermen uit het examenprogramma beheersen. Scholen moeten jaarlijks hun pta’s voor het cohort dat dat schooljaar schoolexamen gaat doen vóór 1 oktober overleggen aan de Onderwijsinspectie.