Keuzevakken

Een deel van het beroepsgerichte programma van vmbo-leerlingen bestaat uit beroepsgerichte keuzevakken. Een keuzevak heeft ongeveer een omvang van 100 klokuren.