Examenprotocol

In een examenprotocol leggen scholen de procedures vast om te garanderen dat de voorbereiding, afname en beoordeling van de centrale examens procedureel zuiver verloopt en de geheimhouding niet geschonden wordt. Er zijn hiervoor handreikingen voor de scholen beschikbaar.