Examenprogramma’s

Examenprogramma’s vormen de basis voor het onderwijs en worden door de minister vastgesteld. Ze bevatten globaal omschreven eindtermen / doelen. Elk geëxamineerd vak (zowel ce als se) heeft een examenprogramma.