cspe

Een cspe is een Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen. Het is dus een centraal examen, maar een speciale variant waarin theorie en praktijk geïntegreerd aan de orde komen. Het cspe is voor de beroepsgerichte programma’s in het vmbo ontwikkeld.