Bpv

Het verplichte deel van de beroepsopleiding dat in een erkend leerbedrijf plaatsvindt. Een met goed gevolg afgesloten bpv is een wettelijke vereiste voor diplomering.
Afhankelijk van welke leerweg de student volgt (bol of bbl) verschilt het verplichte minimumaantal uur bpv.