Assessoren

De begrippen assessor en beoordelaar worden beiden gebruikt in het mbo. Persoon die gerechtigd is de prestaties bij een examen te voorzien van een score en de resultaten vast te leggen gebruikmakend van het vastgestelde beoordelingsprotocol. Wordt soms ook assessor of examinator genoemd.