Het vmbo en het mbo hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de leerloopbaan van de leerling zo soepel mogelijk te laten verlopen. Samenwerking vormt daarbij het sleutelwoord. Elkaars wereld (beter) leren kennen is het fundament. Samenwerken op het gebied van examinering kan zorgen voor concrete stappen in de aansluiting tussen vmbo en mbo. Als het mbo goed zicht heeft op het vmbo en de bagage waarmee vmbo’ers binnenkomen, voorkomt dat overlap en onnodige herhaling gedurende het mbo.

Nieuw vmbo en mbo

Beide onderwijssoorten zitten midden in een vernieuwingstraject. Zowel de vmbo-leerling als de mbo-student kan vanaf nu een deel van zijn programma zelf samenstellen. In het vmbo (voor de leerwegen basisberoepsgericht-, kaderberoepsgericht en gemengd) zijn vanaf augustus 2016 nieuwe beroepsgerichte programma’s ingevoerd. Een leerling kiest in de bovenbouw voor een van de 10 nieuwe profielen en een aanbod van beroepsgerichte keuzevakken. In het mbo is een nieuwe kwalificatiestructuur ingevoerd per augustus 2016. Dit betekent een vernieuwing van de onderwijsprogramma’s, inclusief het aanbieden van keuzedelen.

Voor wie is deze informatie?

Deze informatie is bedoeld om de betrokkenen bij het vormgeven van de examens in het vmbo en mbo te stimuleren de samenwerking concreet op te pakken. Het moet worden gezien als een startdocument en behandelt aspecten rond examinering op hoofdlijnen. Vanzelfsprekend kan het thema examinering niet los worden gezien van andere thema’s binnen het vmbo en mbo, zoals de inhoud van het onderwijsprogramma, de intake en overdracht en Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). Het is een aanvulling op de publicatie ‘Samenwerken aan het nieuwe beroepsonderwijs’, specifiek voor het thema examinering.