Samenwerken aan Examinering vmbo-mbo

Vmbo en mbo werken samen aan het nieuwe beroepsonderwijs. Het ‘wat en het hoe’ rond examinering in het vmbo en het mbo worden in kaart gebracht. Doe inspiratie op met goede praktijkvoorbeelden van collega-scholen én lees de tips om de samenwerking concreet op te pakken.

Voor meer informatie over samenwerking tussen vmbo en mbo verwijzen we naar de publicatie ‘Samenwerken aan beroepsonderwijs vmbo-mbo’. Deze publicatie wordt op deze site vermeld en is te downloaden.

Examinering in het vmbo

Informatie over examinering in het vmbo: Hoe ziet het vmbo-programma er uit? In welke vakken wordt examen afgelegd en hoe komt het vmbo van een examenprogramma naar een onderwijsprogramma?

Lees meer

Examinering in het mbo

Informatie over examinering in het mbo: Hoe ziet het mbo-programma er uit? Wie is verantwoordelijk voor de examinering? Wat is een kwalificatiedossier en op welke manier worden de keuzedelen geëxamineerd?

Lees meer

Stappen in het Examenproces vo – mbo

In beide onderwijssectoren zijn processchema’s gemaakt om de kwaliteit te kunnen borgen. Het examenproces bestaat uit vier stappen.

Lees meer

Colofon

Deze informatie is tot stand gekomen in samenwerking met AOC Raad, MBO Raad, Stichting Platforms VMBO en de VO-raad in opdracht van het Ministerie van OCW.
Teksten Bredewold Onderwijsadvies (vmbo)
JVD Onderwijsadvies (mbo)
Ontwerp Bestwerk & Communicatie MBO Raad

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Overname van teksten is toegestaan onder bronvermelding.